Redlist of invertebrates of the Czech Republic Print

Straka J. 2005: Chrysidoidea (zlatěnky). Pp. 380-383. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. (in Czech and English).

Straka J. 2005: Vespoidea (vosy). Pp. 387-391. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. (in Czech and English).

Straka J. 2005: Apoidea (včely). Pp. 392-405. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. (in Czech and English).

Last Updated on Wednesday, 19 September 2012 10:52